See English Version

برنامه های کنفرانس

دردومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام - دانشگاه تبریز به عنوان بزرگترین و معتبر ترین گردهمایی سالانه علمی ، پژوهشی  و اجرایی حوزه مهندسی عمران و معماری و شهرسازی در کشور ایران-دانشگاه تبریز برنامه های متعددی در راستای تحقق اهداف کنفرانس در نظر گرفته شده است. تمامی سعی بی شائبه شورایعالی، سیاست گذاران و مجریان این کنفرانس بر آن است که شرکت کنندگان نهایت استفاده را از تک تک دقایق ارزشمندشان برده باشند. نه تنها بهره برداری بهینه از زمان برگزاری کنفرانس، بلکه ارتباط موثر بعد از برگزاری کنگره به منظور ادامه این حرکت مهم بین المللی و پیاده سازی نتایج کاربردی برگزاری کنفرانس، از اهداف برگزاری این کنفرانس می باشد.  

 تعدادی از برنامه های کنفرانس به شرح زیر : 

► شرکت فعالین بخش علوم  مهندسی کشور شامل دانشگاهيان، صاحب نظران، سياستگزاران و مديران، دانشجویان ، سازمانهاي ذي ربط و علاقه مند، مهندسين مشاور، پیمانکاران و متخصصان

► سخنراني صاحب نظران و اساتيد برجسته دانشگاه های مختلف جهان و دانشجویان و شرکت کنندگان کنفرانس

► تبیین نقشه جامع راه در زمینه مهندسی ساختمان و مهندسی شهرسازی و محیط زیست 

► سخنرانی های کليدی و نشست های علمی

► ارائه مقالات پذیرفته شده (به صورت شفاهی)

► نمايشگاه تخصصی جانبی برای معرفی شرکت ها و کسب و کارهای مرتبط و معرفی تکنولوژی های برتر روز دنیا

► بومی سازی تجربیات کشورهای پیشروی جهان در بحث مهندسی ساختمان و مهندسی شهرسازی و محیط زیست 

► کارگاه های آموزشی تخصصی

► برگزاري ميزگردهاي علمي- تخصصي جهت بررسي چالش ها و فرصت هاي مرتبط با محورهای کنگره

► تورهای تخصصی و گردشی

► اساتید و صاحب نظران متخصص مجزا مرتبط با رشته های مهندسی ساختمان و مهندسی شهرسازی و محیط زیست