See English Version

کارگاههای آموزشی کنگره

با توجه به برگزاری  دومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی کشورهای اسلامی - دانشگاه تبریز و با توجه به اینکه کشور ایران با دارا بودن بزرگترین و بهترین دانشگاه های ملی و بین اللمللی و با دارا بودن رتبه های مناسب دانشگاهی جزء موفق ترین دانشگاه ها در عرصه مهندسی عمران و معماری می باشند ، در راستای ارائه خدمات بیشتر و بروز رسانی دانش شرکت کنندگان در حوزه های مهندسی و معماری نیز بهره گیری از اساتید و صاحب نظران در مجاور دومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی کشورهای اسلامی - دانشگاه تبریز کارگاه های آموزشی متعددی با حضور اساتید دانشگاهی و متخصصان صنایع مرتبط ایران و جهان برگزار خواهد گردید. عناوین کارگاهها متعاقبا اعلام می گردد.

 

مهندسی :

 صنعت ساختمان و مهندسی های روز در معماری و محیط زیست ، انرژی های پاک و پایداری اجتماعی و شهری

 

علم و حرفه : 

هوشمندسازی و تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان و علم بازآفرینی کلانشهرها

مهندسی :

 مهندسی عمران و صنعت ساختمان و مهندسی های روز در معماری و محیط زیست پایدار، انرژی های پاک و شهرسازی نوین